Επαγγελματικές διέξοδοι τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Μαρία Διαμαντοπούλου   
Τετάρτη, 02 Ιούλιος 2014 19:11

Πτυχία με μέλλον

Παρακάτω καταγράφονται οι φανερές και οι κρυφές επαγγελματικές διέξοδοι που δίνουν τα τμήματα των ΑΕΙ και των ΤΕΙ της χώρας, όπως τις παρουσιάζει η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»:

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

 • Δημοσιογράφοι
 • Επικοινωνιολόγοι
 • Εταιρείες δημοσκοπήσεων
 • Σύμβουλοι επικοινωνίας
 • Διαφημιστικές εταιρείες
 • Δημόσιες σχέσεις σε εταιρείες

Σχολές Ψυχολογίας

 • Καθηγητές ΔΕ
 • Υποστήριξη ατόμων με ψυχολογικά προβλήματα
 • Νοσοκομεία
 • Ελεύθεροι Επαγγελματίες, ως ψυχολόγοι
 • Σύμβουλοι αγωγής σε υπουργεία
 • Ως ψυχολόγοι σε φυλακές
 • Σε ερευνητικά κέντρα

Σχολές Φιλολογίας

 • Καθηγητές ΔΕ
 • Φροντιστήρια
 • Ιδιαίτερα μαθήματα
 • Αρχαιολόγοι
 • Σε ιστορικές έρευνες
 • Συγγραφικές εργασίες
 • Ως διορθωτές σε εκδοτικούς οίκους και ΜΜΕ
 • Σε βιβλιοθήκες
 • Σε Αρχεία

Νομικές Σχολές

 • Δικηγόροι
 • Συμβολαιογράφοι
 • Στον δικαστικό κλάδο (κατόπιν εξετάσεων και φοίτηση στη σχολή Δικαστών και Εισαγγελέων)
 • Νομικοί σύμβουλοι σε εταιρείες, στο Δημόσιο, σε Τράπεζες

Διεθνών Σπουδών

 • Στο Διπλωματικό Σώμα
 • Σε ινστιτούτα πολιτικών ερευνών
 • Ως καθηγητές
 • Σε διεθνείς οργανισμούς
 • Στο ΥΠΕΞ

Πολιτικών Επιστημών

 • Στο ΥΠΕΞ
 • Στο διπλωματικό σώμα
 • Σε ινστιτούτα πολιτικών και ιστορικών ερευνών
 • Στο Δημόσιο
 • Σε διεθνείς οργανισμούς
 • Σε εταιρείες δημοσκοπήσεων
 • Σε ερευνητικά κέντρα

Ξενόγλωσσα Τμήματα

 • Καθηγητές ΔΕ
 • Μεταφραστές
 • ΜΜΕ
 • Συνεργάτες σε εκδοτικούς οίκους
 • Τουριστικές επιχειρήσεις
 • Σε διεθνείς οργανισμούς

Παιδαγωγικά

 • Σε δημόσια νηπιαγωγεία
 • Σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία
 • Σε δημόσια δημοτικά
 • Σε ιδιωτικά δημοτικά
 • Σε φροντιστήρια
 • Ιδιαίτερα μαθήματα
 • Σε κέντρα φροντίδας παιδιών
 • Σε προγράμματα λαϊκής επιμόρφωσης
 • Σε ιδρύματα για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Σχολές Τέχνης

 • Θεατρολόγοι σε σχολεία
 • Σε εκδοτικούς οίκους
 • Σε τηλεοπτικούς σταθμούς
 • Σε πολιτιστικά κέντρα
 • Ως μουσικοί
 • Ως ηθοποιοί
 • Ως ηχολήπτες
 • Ως κριτικοί θεάτρου
 • Ως κριτικοί κινηματογράφου
 • Σε ερευνητικά προγράμματα ΑΕΙ και ΤΕΙ

ΤΕΦΑΑ

 • Γυμναστές σε σχολεία
 • Γυμναστές σε γυμναστήρια
 • Ως προπονητές σε αθλητικούς συλλόγους
 • Σε προγράμματα άθλησης του Δημοσίου και των ΟΤΑ
 • Στο υπουργείο Αθλητισμού και στη Γραμματεία Νέας Γενιάς

Κοινωνιολογικές και Κοινωνικές Σπουδές

 • Ως καθηγητές ΔΕ
 • Στο Δημόσιο
 • Σε συμβουλευτικά κέντρα
 • Σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας
 • Σε ιδρύματα ανηλίκων
 • Σε ερευνητικά κέντρα
 • Σε εταιρείες δημοσκοπήσεων
 • Σε διαφημιστικές εταιρείες
 • Σε κέντρα απεξάρτησης
 • Σε σωφρονιστικά ιδρύματα

Θεολογικές Σπουδές

 • Καθηγητές ΔΕ
 • Στην ιεροσύνη
 • Σε υπηρεσίες εκκλησιαστικής διακονίας
 • Στις ιερές μητροπόλεις

Βιβλιοθηκονομία-Αρχειονομία

 • Σε δημόσιες βιβλιοθήκες
 • Σε ιδιωτικές βιβλιοθήκες
 • Σε εταιρείες πληροφορικής
 • Σε  εκδοτικούς οίκους
 • Σε ιστορικά αρχεία
 • Στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Χημεία

 • Καθηγητές ΔΕ
 • Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα
 • Σε φροντιστήρια
 • Ιδιαίτερα
 • Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα
 • Στον ποιοτικό έλεγχο πρώτων υλών και τελικών προϊόντων
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες ανοίγοντας εργαστήρια χημικών αναλύσεων
 • Σε εταιρείες περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Σε εταιρείες
 • Σε νοσοκομεία
 • Στο Γενικό Χημείο του Κράτους
 • Στο Δημόσιο
 • Στις εισαγωγές και εξαγωγές χημικών προϊόντων
 • Στην οινολογία

Σπουδές Πληροφορικής

 • Χειρισμός συστημάτων πληροφορικής
 • Ως καθηγητές ΔΕ
 • Σε εταιρεία πληροφορικής
 • Σε τμήματα μηχανογραφημένης λογιστικής
 • Ως αναλυτές προγραμματιστές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

Μαθηματικά

 • Ως καθηγητές ΔΕ
 • Σε φροντιστήρια
 • Ιδιαίτερα
 • Αναλογιστές σε τράπεζες
 • Μετεωρολόγοι
 • Σε εταιρείες δημοσκοπήσεων
 • Σε ασφαλιστικές εταιρείες

Φυσική

 • Ως καθηγητές ΔΕ
 • Ως μετεωρολόγοι
 • Ραδιοηλεκτρολόγοι
 • Σε ερευνητικά κέντρα
 • Ως σεισμολόγοι

Γεωπονία

 • Στο υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης
 • Ως αγρότες
 • Σε ανθοκομικές επιχειρήσεις
 • Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς
 • Σε θερμοκήπια
 • Σε δήμους
 • Ως καθηγητές ΔΕ

Στατιστική

 • Στη Στατιστική Αρχή
 • Σε τράπεζες ως αναλογιστές
 • Σε εταιρείες δημοσκοπήσεων
 • Σε ιδιωτικές στατιστικές εταιρείες
 • Σε ασφαλιστικές εταιρείες
 • Ως καθηγητές ΔΕ

Γεωολογία -Γεωγραφία

 • Ως καθηγητές ΔΕ
 • Σε γραφεία γεωλογικών ερευνών
 • Ως σεισμολόγοι
 • Σε εταιρείες εκμετάλλευσης ορυκτού πλούτου
 • Σε τουριστικές και στρατιωτικές σχολές

Λογιστική-Χρηματοοικονομική

 • Στο χρηματιστήριο
 • Στο ΥΠΟΙΚ
 • Ως λογιστές-φοροτεχνικοί
 • Σε τράπεζες
 • ΣΕ ελεγκτικές εταιρείες (ορκωτοί λογιστές)

Επιστήμες οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

 • Στο δημόσιο
 • Στο ΥΠΟΙΚ
 • Ως λογιστές
 • Ως καθηγητές ΔΕ
 • Σε τράπεζες
 • Σε βιομηχανίες
 • Οικονομολόγοι
 • Ορκωτοί λογιστές
 • Ως λογιστές-φοροτεχνικοί
 • Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • Σε εταιρείες οικονομικών μελετών

Marketing

 • Ως καθηγητές ΔΕ
 • Οπου εργάζονται και οι πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών και διοίκησης επιχειρήσεων
 • Σε δημόσιες σχέσεις
 • Σε διαφημιστικές
 • Στην επιχειρησιακή έρευνα

Ναυτιλιακές Σπουδές

 • Στο υπουργείο Ναυτιλίας
 • Σε τράπεζες
 • Σε υπηρεσίες του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα
 • Σε ναυτιλιακές
 • Σε ασφαλιστικές

Τουριστικές

 • Στον ΕΟΤ
 • Σε τουριστικές μονάδες
 • Σε τουριστικά γραφεία
 • Σε ξενοδοχεία
 • Σε εταιρείες οργάνωσης εκθέσεων

Ιατρικές Σχολές

 • Στο ΕΣΥ
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Στα ασφαλιστικά ταμεία
 • Σε ιδιωτικά νοσοκομεία
 • Σε μεγάλες επιχειρήσεις, εργοστάσια και πλοία

Οδοντιατρικές Σχολές

 • ΕΣΥ
 • Ιδιωτικά νοσοκομεία
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Στα ασφαλιστικά ταμεία

Φαρμακευτικές Σχολές

 • Φαρμακεία
 • Νοσοκομεία (Δημόσια-Ιδιωτικά)
 • Σε φαρμακευτικες
 • στην έρευνα
 • Σε ασφαλιστικά ταμεία

Νοσηλευτικές Σχολές

 • Στο ΕΣΥ
 • Σε ιδιωτικά νοσοκομεία
 • Σε ασφαλιστικά ταμεία
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Σε κέντρα αποκατάστασης
 • Σε γηροκομεία
 • Ως καθηγητές σε ΙΕΚ και σχολές νοσοκόμων

Βιολογία

 • Ως καθηγητές ΔΕ
 • Σε ερευνητικά κέντρα
 • Σε νοσοκομεία
 • Σε θερμοκήπια
 • Σε αγροκτήματα
 • Σε βιομηχανικές μονάδες
 • Ως  γεωπόνοι
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

Κτηνιατρικές Σχολές

 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Σε φαρμακευτικές βιομηχανίες παρασκευής ζωοτροών
 • Στο ΕΟΦ

Διατροφολογία

 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Αθλητικοί σύλλογοι
 • Σχολεία
 • νοσοκομεία
 • κέντρα ψυχικής υγείας

Ιατρικά Εργαστήρια

 • Νοσοκομεία
 • Κλινικές
 • Ιατρικά κέντρα
 • Φαρμακοβιομηχανίες
 • Ασφαλιστικά Ταμεία

Μαιευτικές

 • Μαιευτήρια
 • Κλινικές
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Σε γυναικολογικά κέντρα

Οδοντοτεχνικές σχολές

 • Νοσοκομεία
 • Κλινικές
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Σε ιατρικά κέντρα
 • Ως καθηγητές Τεχνικών Λυκείων

Αρχιτεκτονικές Σχολές

 • Σε τεχνικά γραφεία
 • Σε γραφεία μελετών
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Ως καθηγητές στη ΔΕ
 • Στο δημόσιο
 • Ως εργολήπτες σημοσίων έργων

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

 • Σε τεχνικές εταιρείες
 • Σε γραφεία μελετών
 • Στον κατασκευαστικό τομέα
 • Ως καθηγητές ΔΕ
 • Στο δημόσιο
 • Στη βιομηχανία ηλεκτρονικών
 • Ως εργολήπτες δημοσίων έργων

Μηχανικοί υπολογιστών

 • Σε εταιρείες πληροφορικής
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Στο Δημόσιο
 • Σε τμήματα μηχανογράφισης
 • Ως καθηγητές ΔΕ

Μηχανολόγοι-Μηχανικοί

 • Σε τεχνικές εταιρείες
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Σε γραφεία μελετών
 • Στο δημόσιο
 • Ως καθηγητές ΔΕ
 • Ως εργολήπτες Δημοσίων Εργων

Πολιτικών Μηχανικών

 • Σε τεχνικές εταιρείες
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Σε βιομηχανίες
 • Στο δημόσιο
 • Ως καθηγητές ΔΕ
 • Ως συγκοινωνιολόγοι
 • Ως μηχανικοί σε έργα μεταφορών

Ναυπηγών

 • Στο υπουργείο Ναυτιλίας
 • Εργολήπτες δημοσίων έργων
 • Σε μηχανολογικά γραφεία
 • ΣΕ ναυτιλιακές
 • Ως σύμβουλοι ναυτιλιακών θεμάτων
 • Ως καθηγητές ΔΕ

Δασολογία -Διαχείριση Περιβάλλοντος

 • Στο δημόσιο
 • Σε φυτώρια
 • Σε βιομηχανίες παραγωγής και αξιοποίησης προϊόντων δάσους
 • Στην έρευνα τεχνολογικής ανάπτυξης
 • Ως καθηγητές ΔΕ
 • Σε ιχθυοκαλλιέργειες
 • Σε ζωολογικούς κήπους
 • Στη σύνταξη δασικών χαρτών

Αγρονόμοι -Τοπογράφοι Μηχανικοί

 • Σε γραφεία μελετών
 • Σε τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες
 • Στο δημόσιο
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Ως καθηγητές ΔΕ

Σχολές Σχεδίου Γραφιστικής

 • Σε διαφημιστικές
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Σε εκδοτικές
 • Σε τμήματα πολυμέσων
 • Σε τεχνικές

 

Πηγή: iefimerida.gr